سفری خاطره انگیز به تبریز
1 شب دوحه + 6 شب گوا + 1 شب دوحه