سفری خاطره انگیز به بلژیک – فرانسه
4 شب بروکسل و 4 شب پاریس