آموزش آژانس های همکار

قسمتهای مختلف فرم استاندارد ویزای شنگن

نکته مهم:

سعی کنید همواره از آخرین نسخه فرم شنگن استفاده کنید. برای گرفتن این نسخه به پست دوم همین تاپیک مراجعه فرمایید:
1) Surname (Family name)
در این قسمت باید نام خانوادگی فعلی خود که در پاسپورتتان درج شده است را ذکر کنید.

2) Surname at birth (former family name(s))
در صورتی که نام خانوادگی خود را تغییر داده اید، اولین نام خانوادگی که داشته اید را باید درج کنید.
در صورتی که نام خانوادگی خود را تغییر نداده اید، نیازی نیست چیزی درج کنید.

3) First name (s) (Given name(s)) نام کوچک خود مطابق آنچه در پاسپورت درج شده است

4) Date of birth (day-month-year)
تاریخ تولد  مطابق پاسپورت

5) Place of birth
محل تولد مطابق پاسپورت

6) Country of birth
کشور محل تولد مطابق پاسپورت
اگر در ایران متولد شده اید میتوانید بنویسید Iran  (میتوانید IR. Iran یا Islamic republic of Iran هم بنویسید ولی همان Iran به تنهایی  کافی است)

7) Current nationality
تابعیت فعلی تان. اگر پاسپورت ایرانی دارید، تابعیت شما ایرانی محسوب میشود و باید بنویسید Iranian
نکته مهم: در صورتی که تابعیت دوگانه دارید (مثلا هم پاسپورت ایرانی دارید و هم پاسپورت عراقی ) باید این موضوع را در همین قسمت درج کنید

برای مطالعه قوانین تابعیت و پاسپورت اینجا را ببینید

8) S . E . X
جنسیت مطابق با پاسپورت

9) Marital status
وضعیت تاهل

10) In the case of minors: Surname; first name; address
اگر متقاضی ویزا زیر 18 سال دارد، در این قسمت مشخصات قیم یا سرپرست  قانونی وی وارد میشود

11) National identity number, where applicable
کد ملی کشور متبوع. برای ایران میتوانید همان کد ملی را درج کنید یا آن را خالی بگذارید

12) Type of travel documents.
نوع پاسپورت خود را انتخاب کنید که معمولا گزینه اول است: ordinary passport
سایر موارد برای پاسپورت های خاص مانند پاسپورت دیپلماتیک، سیاسی و پاسپورتهای پناهندگی و … است.

13) Number of travel document شماره پاسپورت

14) Date of issue
تاریخ صدور پاسپورت

15) Valid until
تاریخ اعتبار پاسپورت

16) Issued by
سازمان صادر کننده پاسپورت
برای پاسپورتهای ایرانی عادی عبارت است از
Immigration and Passport police یا NAJA Passport Office

البته همان Iranian Police یا Passport Police را هم میتوانید بنویسید.

17) Applicant home address and e-mail
آدرس فعلی و ایمیل درخواست کننده و شماره تلفن

18) Residence in a country other than the country if current nationality
در صورتی که در کشور دیگری اجازه اقامت دارید، شماره کارت یا مدرک اقامت

19) Current Occupation. وضعیت اشتغال فعلی و یا عنوان شغلی که معمولا یکی از موارد زیر است
Employed, Self-employed, Unemployed, Retired, Housewife, student , …
Engineer, Physician, accountant,…

20) Employer and employer’s address and telephone number …
آدرس و ایمیل و شماره تلفن کارفرما (برای دانشجویان آدرس و تلفن دانشگاه)

21) Main purpose(s) of the journey: هدف از تحصیل
در صورتی که هدف شما هیچکدام از موارد ذکر شده نیست (مثلا برای کنفرانس علمی سفر میکنید) باید گزینه آخر را تیک بزنید و دلیل سفر را بنویسید. مثلا student conference, scientific conference , …

22) Member state(s) of destination نام کشوری که از سفارت آن درخواست ویزای شنگن میکنید

23) Member state of first entry
نام کشوری در محدوده شنگن که میخواهید اول به آنجا سفر کنید و سپس به کشور مقصد بروید

24) Number of entries requested تعداد دفعات ورود و خروج مورد تقاضا

25) Duration of the intended stay or transit
طول مدت زمان سفر برحسب روز

26) Schengen visas issued during the past three years
ویزاهای شنگن که در 3 سال پیش اخذ کرده اید.  مثلا میتوانید بنویسید
France 2012, Germany 2011 , …

27) Finger prints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa. در صورتی که قبلا برای دریافت ویزای شنگن انگشت نگاری شده اید گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

28) Entry permits for the final country of destination where applicable
در صورتی که قصد دارید پس از محدوده شنگن به کشوری خارج از این محدوده سفر کنید (بویژه برای مواقعی که ترانزیت میشوید)، بایستی اطلاعات ویزا یا مدرک اقامتی آن کشور را در اینجا درج کنید.
29) Intended date of arrival in the Schengen area
تاریخی که قصد دارید وارد محدوده شنگن شوید.

30) Intended date of departure from the Schengen area تاریخی که قصد دارید از محدوده شنگن خارج شوید

31) Surname and first name of the inviting person(s) in the Member State(s)
نام و فامیل شخصی که شما را به محدوده شنگن دعوت کرده است.

32) Name and address of inviting company/organisation/ telephone …
نام و آدرس و سایر اطلاعات تماس شرکتی که شما را دعوت کرده است.

33) Cost of travelling and living during the applicant’s stay is covered
. باید مشخص کنید هزینه سفر و ماندن شما چگونه تامین میشود آیا توسط خودتان تامین میشود یا توسط یک اسپانسر یا …
و همچنین نحوه پرداخت پول که به صورت نقدی، چک و … است.

34) Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen.
نام و فامیل شخصی که شهروند اتحادیه اروپا یا سوییس است و عضو خانواده شماست یا شما را دعوت کرده است.

35) Family relationship with an EU, EEA or CH citizen
نسبت خانوادگی که با آن شهروند اروپا یا سوییس دارید.

36) Place and date
شهری که سفارت مربوطه در آن قرار دارد و تاریخ تکمیل فرم

37) Signature
امضای درخواست کننده
برای افراد زیر 18 سال، باید والدین این کار را انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید