ساعت حرکت ساعت برگشتایرلاینمدت اقامتمبدا
ساعت 22:30
ساعت 23:15
ماهان ایر7 شبتهران

خدمات تور :اقامت هتل با صبحانه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر فارسی زبان/بیمه مسافرتی

9,140,000 تومان

هتلدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
Sani kualaumpur hotel
7,140,0007,970,0005,850,0005,270,000
Istana hotel
9,400,00012,770,000
9,140,0006,270,000
The Westin Kualalampur hotel
12,170,00018,310,00011,050,0007,380,000
Four Seasons Hotel Kuala Lumpur
14,480,00022,930,00013,360,0008,300,000
 

جدید ترین تورهای خارجی

محبوب ترین تورهای خارجی

تاریخ و ساعت حرکتتاریخ و ساعت برگشتایرلاینمدت اقامتمبدا
1397/8/21
ساعت 21
1397/8/26
ساعت 08
ماهان4 شبتهران

خدمات تور :اقامت هتل با صبحانه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر فارسی زبان/بیمه مسافرتی

هتلدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوزاد
هتل داریوش1،700،0002،300،0001،700،000850،000290،000

9,140,000 تومان

 

جدید ترین تورهای خارجی

محبوب ترین تورهای خارجی