تاریخ و ساعت حرکتتاریخ و ساعت برگشتایرلاینمدت اقامت
تاریخ98/5/12
ساعت 12:00
تاریخ 98/5/15
ساعت 15:30
کیش ایر3شب

خدمات تور :اقامت هتل با صبحانه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر فارسی زبان/بیمه مسافرتی

9,450,000 تومان

هتلدو تختهسه تختهچهار تخته
ویدا 5* تاب13500001270000ندارد
گامرون 4*980000960000950000
لیلیوم 4*10700001040000ندارد
پارمیدا 5*10700001020000ندارد
پارسیان 3*113000010500001020000
هلیا 4*10400001000000980000
آرمیس 4*10500001000000980000
پانیذ 2*900000900000900000
گاردینیا1040000980000ندارد

 
تاریخ و ساعت حرکتتاریخ و ساعت برگشتایرلاینمدت اقامتهتل
1397/8/21
ساعت 21
1397/8/26
ساعت 08
ماهان4 شب5 ستاره داریوش

خدمات تور :اقامت هتل با صبحانه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر فارسی زبان/بیمه مسافرتی

هتلدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوزاد
هتل داریوش1،700،0002،300،0001،700،000850،000290،000

9,450,000 تومان

 
تاریخ و ساعت حرکتتاریخ و ساعت برگشتایرلاینمدت اقامتهتل
1397/8/21
ساعت 21
1397/8/26
ساعت 08
ماهان4 شب5 ستاره داریوش

خدمات تور :اقامت هتل با صبحانه/ترانسفر فرودگاهی/لیدر فارسی زبان/بیمه مسافرتی

هتلدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوزاد
هتل داریوش1،700،0002،300،0001،700،000850،000290،000

9,450,000 تومان