شهر آنکارا ومعرفی حقایق هایی درباره آن

ترکیه و پایتخت زیبای آن شهر آنکارا ترکیه، کشوری که هرساله گردشگران بسیاری به این کشور سفر میکنند; هزینه های این کشور نسبت به کشورهای خارجی دیگر هزینه کمتری دارد و سفر کردن به آن آسانتر می‌باشد. شهر آنکارا پایتخت ترکیه می‌باشد. ساختمان های مدرن شهری ، نهادهای دولتی و...