بازارهای محلی و سنتی در استانبول و معرفی آنها

بازارهای محلی استانبول و جذابیت های آنها خرید کردن همیشه برای همگان جذاب بوده، چه در مراکز لوکس و مجلل و چه در فضاهایی مانند بازار های محلی و مراکز خرید کوچک. استانبول بازار های محلی و سنتی زیبایی دارد که خرید کردن از آنها بسیار جالب‌ انگیز و هیجان‌...