پارک ادونچر سنگاپور که بازدید آن را نباید از دست بدهید

هر آنچه که باید درباره پارک ادونچر کوه سنگاپور بدانیدکشور مالزی ،که پس از جدایی از بریتانیا یک کشور مستقل به حساب آمد، در زمینه های مختلف علمی و تجاری پیشرفت چشمگیری داشته است.این کشور به خصوص در زمینه جذب توریست، فعالیت های موثری در کارنامه گردشگری خود ثبت کرده...